Class of 1972

Bruce Cromer Birth Date:    Date of Passing:   
 
David Fischer Birth Date:  10/8/1953 Date of Passing:  2/25/2011
 
David Horner Birth Date:    Date of Passing:  9/28/2013
 
Carlene Gayle-Lamb Birth Date:  8/31/1954 Date of Passing:  6/24/2017
Obituary
Andy Loehr Birth Date:    Date of Passing:  2/21/2005
 
Gail Long Birth Date:    Date of Passing: